Proměňte svůj potenciál v realitu!

NABÍDKA SLUŽEB

Pomohu vám s vykročením ke změně - najít vaše CO a PROČ. JAK to nejlépe zrealizovat, víte už každý sám :-)!

Kromě klasických koučovacích a mentorských metod sahám intuitivně i k jiným podpůrným technikám, aby vaše cesta ke změně byla co nejrychlejší. Ale neslibuji, že bude nejsnazší.

Nic lidského mi není cizí! Můžeme otevřít jakékoli téma. Opravdu!

Jistě jste si ve svém životě všimli, že vše souvisí se vším. Do určité míry nelze oddělit pracovní život od toho soukromého. Způsob jednání, vzory a programy, které uplatňujeme v soukromém životě, se nám promítají do toho pracovního a naopak. Svoji práci - poslání - člověka vnímám celostně.

Takzvaný work-life-balance ve skutečnosti neexistuje. V každé etapě života nám v určitou chvíli převažuje některá z jeho složek. Možná zrovna stojíte na životní křižovatce, čeká vás zásadní životní rozhodnutí, nebo čelíte novému pracovnímu projektu. Nebo se vám v životě opět objevila podobná situace, kterou jste si mysleli, že máte již vyřešenou.

Při naší společné práci se budeme dívat i na prostor, ve kterém žijete a pracujete. Prozkoumáme vztahy a příčiny, které Vás v životě mohou brzdit a zvědomíme si AHA momenty. Nejvíce vám napoví reference.

Respektuji individualitu a tempo každého člověka. Změna, ke které dojdete, bude souviset i se změnou způsobu vašeho myšlení.

Dodržuji Etický kodex dle kouče podle ICF (Mezinárodní federace koučů).

Nabízím koučink/mentoring pro jednotlivce i týmy z komerčního i soukromého sektoru.

 

NABÍDKA SLUŽEB a možných témat osobního sezení

- poznejte sami sebe, své talenty, své dary, svůj potenciál, svoji přirozenou životní cestu, v čem a jak pracovat/podnikat apod. neboli i práce s osobním astrotypem. Využívejte na své životní cestě svých podporujících energií, které vám byly dány do vínku. Nevyčerpávejte se věcmi, do kterých jste občas tlačeni okolnostmi, prací, rodinou, nebo si v nich najděte způsob, jak to zvládnout bez ztráty vlastní energie. Řeku také netlačíme proti proudu :-). Navíc se nám vše proměňuje v čase a v životní etapě, jestli prožíváme "dřevěné" dětství, "ohnivé" dospívání, "zemitou" dospělost, "kovovou" zralost, nebo "vodní" stáří! Že nechápete, o čem to mluvím? To je žití života v kontextu s přirozeným tokem životních energií. Není cílem se nechat vláčet okolnostmi, když nám zrovna některé období neladí, ale pochopit, porozumět a dostat se tak nějak nad tu situaci.  Aby se vám věci "neděly", ale abyste si je sami tvořili!

- poznejte své okolí - rodiče, děti, partneři, sourozenci, prarodiče, ... nejbližší přátelé, kolegové, spolužáci. Jsou to naši největší životní učitelé, kteří nám s láskou přišli občas dělat peklo na zemi, aby nás to něčemu naučilo, nebo nás to od něčeho horšího později ochránilo. Ne vždy je nám každý zrcadlem v tom smyslu, jak se občas prezentuje. Životních zrcadel je více a má máme umět rozklíčovat, o jaký typ zrcadla jde a podle této indicie se zachovat. Nejvíce ranit nás dokáže ten, kdo je našemu srdci nejblíže. Když pochopíme, že v tom není jejich záměr, ale přání nám pomoci, začneme se dění okolo nás dívat trochu jiným pohledem a situace budeme "číst" také jinak. Vztahové koreláty jsou zajímavé téma, když pochopíme přirozenost ostatních lidí a že to, jak se k nám chovají, nám nedělají naschvál. Možná zpětně pochopíme, proč měl jeden z rodičů blíže k vašemu sourozenci, a že se možná něco podobného opakuje s vašimi vlastními dětmi...

Práce s koreláty se mi vělmi osvědčila při sestavování pracovních týmů a jejich dynamiky. Astrotyp nám prozdradí mnohem více, než životopis. Vědomosti a vzdělání si můžete doplnit, ale často řešíme spíše charakter člověka, který k nám do týmu přichází, protože ten je neměnný! Ideální je, pokud člověk alespoň ze 70 % využívá svých darů a přirozených talentů a pracuje tzv. ve flow. Pak nemá problém dobře odvést i těch 20 - 30 % činností, které jsou méně oblíbené.

- velké téma samo o sobě jsou partnerské vztahy. Často můžete zjistit, že se vám podobný model může vyskytovat i v profesních partnerstvích, nebo to jaké kolegy či šéfy si přitahujete. A pokud jste vyrůstali v tzv. toxické rodině a nezměnili v dospělosti své chování a postoje, tak se vám situace bude opakovat v partnerských, či pracovních vztazích. Nejčastější vztahová témata se točí okolo sebelásky, sebehodnoty, sebejistoty, nastavení nebo zpřesnění osobních hranic ... Možná žijete v emočě či komunikačně nedostupném vztahu. Toto jsou opravdu velká a citlivá témata, která vnímáte, nebo i "řešíte" třeba 10+, 20+ let. Proto neposkytuji jednorázová sezení vyjma výkladu astrotypů a rozpoznání talentů při výběru školy či povolání. Život není instatní polévka!

- témata jako zdraví a hojnost mívají obvykle podobné kořeny. Jak se říká, "lepší je být zdravý a bohatý" :-). Bohatost, nebo hojnost si každý představuje jinak a v něčem jiném. Zdraví zase úzce souvisí s psychosomatikou. Z tzv. dědičnosti lze vystoupit, pokud chceme. K tomu, aby se nám dařilo a cítili jsme se šťastně a spokojeně, potřebujeme mít v rovnováze životní trojnožku - mít v pořádku zdraví, vztahy a hojnost. Čtvrtou nožičkou je náš domov.

- vylaďte si své okolí, svůj prostor tak, aby vás podporoval a dobíjel. Je potřeba, abyste se cítili dobře všude tam, kde se po většinu svého dne/týdne pohybujete - domov, kancelář, chata, zahrada, auto, .... ano, i auto, pokud v něm trávite několik hodin týdně. Každý jsme jiný a každý máme jinou představu o tom, v čem se cítíme dobře. Jak to ale udělat, když je nás více lidí sdílející společný prostor? I s tím se dá velmi dobře pracovat tak, aby si každý přišel na své a měl k dispozici své místečko, kde si dobije baterky. Jiná pravidla jsou pro místa určená k odpočinku, k práci, k setkávání apod. Tady pracujeme mj. s plánky/půdorysy a vašimi astrotypy. Obdobná pravidla platí pro vaši kancelář, pracovní stůl, rozmístění zón v provozovně a mnoho dalšího. Stačí se nechat vézt na vlně přirozené podporující energie a netlačit vodu do kopce.

- konzultace se zaměřením na business, podnikový rozvoj, start podnikání, volba povolání, nebo obecně kariérního směřování. Vzhledem k tomu, že soukromý a pracovní život je stejně neoddělitelný, bývají tato témata obvykle zakomponována do našich běžných sezení. Aktuální téma se vždy ukáže samo. Zajímavé je, že ženy obvykle přichází řešit sebe a vztahy a odchází s business plánem. U mužů to bývá přesně naopak :-). Ale nechci paušalizovat :-). Těším se na všechny!

"POKUD SE ROZHODNETE DĚLAT TO, CO OSTATNÍ DĚLAT NECHTĚJÍ,

TAK BRZY BUDETE MÍT TO, CO OSTATNÍ MÍT NIKDY NEBUDOU."

Patrick Ondrey