Proměňte svůj potenciál v realitu!

Životním posláním je nalézt svůj dar.

Životním úkolem je rozvíjet to.

Smyslem života je svůj dar předávat dále.

David Viscott

PROČ? POTOŽE VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE! VÁŠ POTENCIÁL SE STANE REALITOU!

Jsem mentorka, lektorka, koučka, odborná konzultantka, ale i kamarádka, máma, partnerka, sestra, snacha ... dlouholetá propagátorka revenue managementu v hospitality, první česká revenue manažerka, sestavila jsem první kurz revenue managementu pro nezávislé české hotely, 30+ let praxe v hotelnictví a hospitality obecně...., ale to je trochu jiná kapitola a více informací najdete na mém firemním webu Perfect Hotel Concept s.r.o. 

Jedním z mých životních cílů je žít ve zdravé svobodě, být finančně nezávislá na systému, být užitečná svému okolí, tvořit s přidanou hodnotou a přesahem. Je to i jeden z důvodů, proč jsem si v roce 2009 založila vlastní konzultační společnost "Perfect Hotel Concept s.r.o. - your hospitality consulting partner". Jsem nejšťastnější, když mohu dělat to, co mě baví. Když vidím, že je má rodina šťastná a spokojená. A také, když mohu pomáhat lidem zkvalitňovat a zlepšovat jejich životy.

Život je změna a změna je život.

Ráda na sobě neustále pracuji, posouvám své hranice, hledám nové cesty, netradiční metody, úhly pohledu, které mi pak pomáhají měnit myšlení a přístupy lidí. Podporuji potenciál lidí ve svém okolí otevřenou komunikací a myslí, nenechám je uhnout z cesty, pomáhám jim uvědomit si i vliv okolí, jejich naučených rolí a vzorců, na jejich život a ty pak měnit v ty užitečné.

Nepřestávám v lidech hledat to nejlepší. Můj život, respektive postoj a přístup k mnoha věcem, ovlivnil i 4letý pobyt v zahraničí (3 roky Rakousko, 1 rok USA). Kdo nezažil, nepochopí.

"Poznej sám sebe a poznáš svět"

Od svých klientů/klientek nejčastěji slyším, že:

  • jsem jim pomohla najít a poznat jejich hodnotu, hodnotu jejich práce a názorů;
  • si dokáží lépe organizovat svůj život, jsou silnější, jistější;
  • se jim zvýšila energie, celková spokojenost, trpělivost, pocit radosti v životě a sebeláska;
  • si dokáží lépe všímat vlastních pocitů, více se jim otevřely oči, získali větší nadhled, novou perspektivu a náhled na řešení situací z pozice pozorovatelů;
  • zažili transformaci a větší míru sebepoznání včetně svých vnitřních archetypů a lépe se cítí ve svých jednotlivých životních rolích;
  • se jim snížila úroveň stresu, ataky úzkosti, pocity vlastní nedostatečnosti, vnitřních rozporů a utlumili svého vnitřního kritika;
  • se jim celkově zlepšily vztahy jako takové, když např. i díky znalosti a pochopení astrotypů a korelátů jednotlivých členů rodiny, či týmu, lépe pochopili jednání a reakce svého okolí a získali tak větší pochopení a porozumění;
  • pochopili příčiny svých zdravotních problémů – autoimunitních onemocnění, díky jasnějšímu vhledu při rozklíčování jednotlivých životních situací a pochopení a rozpuštění již nefunkčních životních programů;
  • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trochu z jiného soudku, pokud hledáte kouče, konzultanta, mentora, který zároveň rozumí oboru hotelnictví, hospitality a službám cestovního ruchu obecně, tak jste tady správně :-). Využijte výhody 2 v 1 🙂 mezioborových témat vč. feng shui. 

Podobnou životní filozofii uplatňuji i ve své společnosti Perfect Hotel Concept s.r.o., která byla na jaře 2009 založena s cílem pomoci zlepšovat úroveň oboru hospitality nejen v ČR, a to především v oblasti ubytovacích služeb. (*IČO od 2006) Za tímto účelem poskytujeme konzultační služby, manažerský koučink, mentoring, controlling, supervize, ale i školení různého odborného zaměření. Asistujeme při závádění revenue managementu, nebo při jakýchkoli jiných provozních standardech. Službu revenue managementu i outsourcujeme. Máme nejširší portfolio služeb v tomto oboru v ČR.

Již více než 20 let popularizuji ekonomickou metodu řízení tržeb pro oblast služeb (hospitality/HoReKa sektor) - REVENUE MANAGEMENT, což je metoda, ve které se snoubí oblasti jako jsou mikroekonomie, marketing, ekonometrie, statistika, ale i management leadership, jako určitý X faktor, který souvisí s výjimečností osobností nezávislé pozice senior revenue manažera. Jako první jsem sestavila a zavedla český kurz Revenue Managementu pro nezávislé hotely a penziony (2008), který jsme rozšířili o využití nové testovací technologie v bezpečném online prostředí www.hotelovysimulator.cz. Fandíme koncepčnímu přístupu, systémům a technologiím. Pochopení principů RM a jejich uvedení do praxe by nemělo být limitováno aktuálními možnostmi technologií, ale naopak neustále zlepšovat jejich funkčnost. Spolu s dalšími úžasnými kolegy jsme se podíleli na přípravě další technologické novinky k trénování personálu v bezpečném online prostředí virtuální reality

Jedním z dalších pilířů mé práce je pomáhat snižovat rozdíly mezi akademickým pojetím oboru a samotnou odbornou praxí. Pomáhám připravovat mladou generaci do reálné praxe (2006). Přednáším na různých univerzitách v ČR i v zahraničí. Své 30+ leté zkušenosti jsme nasbírala v ČR i v zahraničí napříč oborem a pozicemi. Preferuji holistický přístup ve vedení hotelu, který se svými kolegy rádi předáváme dál. Profesní CV najdete zde.

Jsme tu pro všechny hospitalidi, kteří si nejsou konkurencí, ale vzájemnou isnpirací!

http://www.phconcept.cz

http://www.hotelovysimulator.cz