Váš potenciál se stává realitou. / Proměňte svůj potenciál v realitu.

Sem piš, co chceš, aby o Tobě bylo na tomto webu řečeno, pak upravím do grafické pohodoby.

Jsem mentor, lektor, kouč, konzultant, poradce, ale i kamarádka, manželka, sestra, snacha a matka tří dětí. Jedním z mých životních cílů je žít zdravě ve zdravé svobodě, být finančně nezávislá na systému, být užitečná svému okolí, tvořit s přidanou hodnotou a přesahem. Je to i jeden z důvodů, proč jsem si v roce 2009 založila vlastní poradenskou společnost "Perfect Hotel Concept s.r.o. - your hospitality consulting partner". Jsem nejšťastnější, když mohu dělat to, co mě baví. Když vidím, že je má rodina šťastná a spokojená. A také, když mohu pomáhat lidem zkvalitňovat a zlepšovat jejich životy.

Ráda na sobě neustále pracuji, posouvám své hranice, hledám nové cesty, netradiční metody, úhly pohledu, které mi pak pomáhají měnit myšlení a přístupy lidí. Podporuji potenciál lidí ve svém okolí otevřenou komunikací a myslí, nenechám je uhnout z cesty, pomáhám jim uvědomit si i vliv okolí na jejich život. Nepřestávám v lidech hledat to nejlepší.

Od svých klientů/klientek nejčastěji slyším, že:

  • jsem jim pomohla najít a poznat jejich hodnotu, hodnotu jejich práce a názorů;
  • si dokáží lépe organizovat svůj život, jsou silnější, jistější;
  • se jim zvýšila energie, celková spokojenost, trpělivost, pocit radosti v životě a sebeláska;
  • si dokáží lépe všímat vlastních pocitů, více se jim otevřely oči, získali větší nadhled, novou perspektivu a náhled na řešení situací z pozice pozorovatelů;
  • zažili transformaci a větší míru sebepoznání včetně svých vnitřních archetypů a lépe se cítí ve svých jednotlivých životních rolích;
  • se jim snížila úroveň stresu, ataky úzkosti, pocity vlastní nedostatečnosti, vnitřních rozporů a utlumili svého vnitřního kritika;
  • se jim celkově zlepšily vztahy jako takové, když např. i díky znalosti a pochopení astrotypů a korelátů jednotlivých členů rodiny, či týmu, lépe pochopili jednání a reakce svého okolí a získali tak větší pochopení a porozumění;
  • pochopili příčiny svých zdravotních problémů – autoimunitních onemocnění, díky jasnějšímu vhledu při rozklíčování jednotlivých životních situací a pochopení a rozpuštění již nefunkčních životních programů;

Podobnou životní filozofii uplatňuji i ve své společnosti Perfect Hotel Concept s.r.o., která byla založena s cílem pomoci zlepšovat úroveň oboru hospitality nejen v ČR, a to především v oblasti ubytovacích služeb. Za tímto účelem poskytujeme služby poradenství, koučinku, mentoringu, controllingu, supervize, ale i školení různého odborného zaměření. Máme nejširší portfolio služeb v tomto oboru v ČR.

Již více než 20 let popularizuji ekonomickou metodu řízení tržeb pro oblast služeb (hospitality/HoReKa sektor) - REVENUE MANAGEMENT, což je metoda, ve které se snoubí oblasti jako jsou mikroekonomie, marketing, ekonometrie, statistika, ale i management leadership, jako určitý X faktor, který souvisí s výjimečností osobností nezávislé pozice senior revenue manažera. Jako první jsem sestavila a zavedla český kurz Revenue Managementu pro nezávislé hotely a penziony (2008), který plánujeme v nejbližší době rozšířit o využití nové testovací technologie v bezpečném online prostředí www.hotel-simulator.com (jaro 2022). Fandíme koncepčnímu přístupu, systémům a technologiím. Pochopení principů RM a jejich uvedení do praxe by nemělo být limitováno aktuálními možnostmi technologií, ale naopak neustále zlepšovat jejich funkčnost. Spolu s dalšími úžasnými kolegy se podílíme na přípravě další technologické novinky trénování personálu v bezpečném online prostředí virtuální reality (podzim 2022).

Jedním z pilířů mé práce je pomáhat snižovat rozdíly mezi akademickým pojetím oboru a samotnou odbornou praxí. Pomáhám připravovat mladou generaci do reálné praxe (2006). Přednáším na různých univerzitách v ČR i v zahraničí. Své 30+ leté zkušenosti jsme nasbírala v ČR i v zahraničí napříč oborem a pozicemi. Preferuji holistický přístup ve vedení hotelu, který se svými kolegy rádi předáváme dál.

http://www.ph-consulting.cz

http://www.hotel-simulator.com