S čím pomáhám

Pomohu vám s vykročením ke změně – najít vaše CO a PROČ. JAK to nejlépe zrealizovat, víte už každý sám :-)!

Kromě klasických koučovacích a mentorských metod sahám intuitivně i k jiným podpůrným technikám, aby vaše cesta ke změně byla co nejrychlejší. Ale neslibuji, že bude nejsnazší.

Nic lidského mi není cizí! Můžeme otevřít jakékoli téma. Opravdu!

Jistě jste si ve svém životě všimli, že vše souvisí se vším. Do určité míry nelze oddělit pracovní život od toho soukromého. Způsob jednání, vzory a programy, které uplatňujeme v soukromém životě, se nám promítají do toho pracovního a naopak. Svoji práci – poslání, vnímám jako celostní „spirit coaching“ a „power mentoring“.

Takzvaný work-life-balance ve skutečnosti neexistuje. V každé etapě života nám v určitou chvíli převažuje některá z jeho složek. Možná zrovna stojíte na životní křižovatce, čeká vás zásadní životní rozhodnutí, nebo čelíte novému pracovnímu projektu. Nebo se vám v životě opět objevila podobná situace, kterou jste si mysleli, že máte již vyřešenou.

Při naší společné práci se budeme dívat i na prostor, ve kterém žijete a pracujete. Prozkoumáme vztahy a příčiny, které Vás v životě mohou brzdit a zvědomíme si AHA momenty.

Respektuji individualitu a tempo každého člověka. Změna, ke které dojdete, bude souviset i se změnou způsobu vašeho myšlení.

Dodržuji Etický kodex dle kouče podle ICF (Mezinárodní federace koučů).

Nabízím koučink/mentoring pro jednotlivce i týmy z komerčního i soukromého sektoru.

„POKUD SE ROZHODNETE DĚLAT TO, CO OSTATNÍ DĚLAT NECHTĚJÍ, TAK BRZY BUDETE MÍT TO, CO OSTATNÍ MÍT NIKDY NEBUDOU.“ Patrick Ondrey